Velkommen til FLF ledelse og organisering

Det er nå tid for å ønske velkommen til konferanse FLF ledelse og organisering. Denne konferansen har vi laget spesielt for deg som er leder av forebyggende avdelinger, feiermestere, seksjonsleder og andre med ansvar for feietjenesten.  Her tar vi opp temaer og problemstillinger som er aktuelt for deg som leder av feietjenesten i kommunen.

For ytterligere informasjon om program, priser og selve påmelding, velg fra listen i menyen over.

 

 

Program

Program for dagene


Last ned fullstendig PDF versjon av programmet

Onsdag 6. mai

09.00  Registrering og kaffe

10.00  Åpning av konferansen av Line Holtberget, Leder, Feiermesternes Landsforening

10.15  Hvordan kan feiervesenet oppfylle kravene i § 22 i forskrift om
          brannforebygging? Anders Leonhard Blakseth, DSB

10.40  Hvordan har Vestfold interkommunale
          brannvesen oppfylt kravet i § 22 i forskrift om brannforebygging?
          Jan Espeseth, Feiermester Vestfold interkommunale brannvesen

11.05  Er det håp om en klimanøytral fremtid for fyringsanlegg i Norge?
          Steinar Vigdal, Styreleder Norsk Varme

11.25  Pause

12.00  Livsviktig: sammen for å redde liv.
          Anja Kristin Kleiven og Ava Sadeghi, nasjonale pådrivere, Skadeforebyggende forum

12.30  Norges brannskole- Brannforebyggeren, en viktig samfunnsaktør!
          Roger Egeli, Fagansvarlig, Norges brannskole

13.00  Lunsj

14.00  Har din bedrift gode systemer for oppfølging av HMS-krav?
          Siv Katrine Larsen, HMS-Rådgiver, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

14.30  Hvilke krav stilles det til en opplæringsbedrift?
          Karianne Mæhlum, Feierinspektør, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

15.00  Pause

15.30  Norges brannskole- Ett skritt nærmere, status feierutdanningen
          Eirik Karlsen, NBSK og Tom Erik Galambos, Norsk brannvernforening

16.00  Ny læreplan i feierfaget
          Jan Espeseth og Line Holtberget, medlemmer av læreplangruppen

Torsdag 7. mai

09.00  Dagens åpning av Line Holtberget, Leder, Feiermesternes landsforening

09.10  Ny selvkostforskrift
          Ketil Endre Pedersen, Fagansvarlig selvkost, ENVIDAN

09.45  Praktisering av selvkost i en kommune
          Trond Grindheim, Feiermester/Rådgiver, Bergen brannvesen

10.15  Erfaringer som leder av feiertjenesten i et interkommunalt brannvesen
          Kjell Ivar Haugen og Geir Wangen, Valdres brann- og redningstjeneste IKS

11.00  Pause

11.30  Radarproblemet- Er du i rød sone?
          Tormod Berg, Athenas

12.00  Avslutning

12.15  Lunsj og hjemreise

 

Til påmelding

Velg under for å gå til rett påmeldingsskjema

Ønsker du fullpensjon med hotellovernatting, konferansepakke og middag, velg konferanse deltaker - fullpensjon

Ønsker du å komme på dagen og bare ha konferansepakke og ikke middag eller hotellovernatting, velg konferanse deltaker - dagpakke

Er du utstiller? Velg konferanse - utstiller (ikke tilgjengelig enda)

 

Henter aktiviteter...

Ingen treff på søket: '{{ searchWord }}'
{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}

Pris for konferansen

Pris på konferansen:

Deltaker Fullpensjon
Fullpensjon dekker hotellovernatting, konferanse, lunsj og middag.
kr. 4900,- (medlemmer av FLF)
kr. 5500,- (ikke medlemmer av FLF)

Deltaker Dagpakke
Dagpakke dekker konferanse og lunsj for to dager. Men ikke hotellovernatting og middag.
3900,- (medlemmer av FLF)
4500,- (ikke medlemmer av FLF)