Velkommen til Miljø og Brannforebyggende konferansen 2019 

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 4. juni 2019 kl. 09.00
Til onsdag 5. juni 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 2. mai 2019 kl. 23.59

Da er det en glede å endelig få ønske velkommen til Miljø og brannforebyggende konferansen 2019. Datoene er satt til 4. og 5. juni på det nyoppussede Quality Airport hotel Gardermoen. 

 

 

Også denne gangen vil vi få besøk av Ruben Gazki som skal lede oss igjennom et fullspekket program.
Programmet for dagene kan du lese her eller klikke på fanen "program"

 

 

Velkommen til Miljø og Brannforebyggende konferansen 2019 

Påmelding MBFK2019

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 4. juni 2019 kl. 09.00
Til onsdag 5. juni 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 2. mai 2019 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Velkommen til Miljø og Brannforebyggende konferansen 2019 

Program

Tirsdag 4.juni

 

10:00 – 10:30        Åpning av Miljø og Brann forebyggende konferansen

 

10:30 – 11:00        Rapport med resultater fra tilsyn med brann- og feiervesen Foredragsholder: Arbeidstilsynet     

 

11:00 – 11:30        «Ingen skorstensfejare ska dö eller bli sjuk på grund av sitt yrkesval» Foredragsholder: Sveriges Skorsteinsfejaremästares Riksförbund

 

11:30– 12:00         Pause med utstillervandring

 

12:00 – 12:30    Når skal feieren varsle barnevernet og hva gjør barnevernet når de får et varsel? Foredragsholder:Barnevernet

 

12:30-13:00           Hvordan kan brannvesenet håndtere varslingssaker? Foredragsholder: Øvre Romerike brann og redning

 

13:00 – 13:45        Lunsj

 

13:45 – 14:15        Fokus på forebygging  Foredragsholder: Norsk brannvernforening

                                                                        

14:15 – 14:45        Pause med utstillingsvandring

 

14:45 – 15:10        Er det forskjell på feieroppgavene og de øvrige oppgavene i forskrift om brannforebygging? Risikovurdering VS behovsprøving Foredragsholder: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

15:10 – 15:40        Feieroppgavene i forskriften-hvordan kan vi utføre dem? Foredragsholder: Vestfold interkommunale brannvesen IKS

 

15:40 - 15:50         Svindler med stil

 

 

15:50- 16:30          Vedfyring- Er det behov for feiing av nye ildsteder? Foredragsholder: SINTEF

 

16:20-17:00           Oljefritt 2020- forbudet nærmer seg. Foredragsholder: EO-ordningen

 

17:00                        Oppsummering/Avslutning

18:30                        Vi kler oss til fest og møtes i baren for en aperitiff

19:30                        Festmiddag

 

 

Onsdag 5.juni

 

09:00 – 09:40        Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper- Hvorfor er feieren livsviktig i dette arbeidet Foredragsholder: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

 

09:40 - 10:20         Fremtidens forebyggende personell Foredragsholder: Porsgrunn brannvesen

 

10:20 – 10:50        Oslo Risikosenter Foredragsholdere:Oslo brann og redningsetat

 

10:50 – 11:20        Pause med utstillervandring

 

11:20 – 12:10        Nye koster feier best, revidert feierutdanning ved Norges brannskole Foredragsholder: Norsk Brannvernforening og Norges Brannskole

 

12:10 – 12:40        Alt vi kan mot brann Foredragsholder: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

12:40 –   13:00       Avslutning av Miljø og brannforebyggende konferansen 2018

 

13:00-13:45           Lunsj

 

13:45                     Landsmøte (egen innkalling) For medlemmer i FLF

 

Programmet publiseres med forbehold om endringer og navn på foredragsholdere vil publiseres i januar.

 

Last ned programmet

 

Velkommen til Miljø og Brannforebyggende konferansen 2019 

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Velkommen til Miljø og Brannforebyggende konferansen 2019 

Pris

Prisene på konferansen avhengir av om du er medlem av FLF eller ikke.

Konferansepakke fullpensjon 
Medlem:
Enkeltrom      kr. 5500,-
Dobbeltrom:  kr. 5000,- (prisen forrutsetter at du deler rom med noen)
Prisen inkl.: konferanse med kaffe/forfriskninger, lunsj, overnatting og festmiddag begge dagene
Dagpakke:     kr. 3500,- (prisen inkluderer IKKE festmiddag)
Festmiddag: kr. 900,-

Ikke medlem:
Enkeltrom: kr. 6000,-
Dobbeltrom: kr. 5500,- (prisen forrutsetter at du deler rom med noen)
Prisen inkl.: konferanse med kaffe/forfriskninger, lunsj, overnatting og festmiddag begge dagene
Dagpakke: kr. 4000,- (prisen inkluderer IKKE festmiddag)
Festmiddag: kr. 900,- 

Tilslutningsdøgn 
Enkeltrom: kr. 1045,-
Dobbeltrom: kr. ?